QUY ĐỊNH CHUNG

Trang www.toyotahungvuong.com.vn do Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Sài Gòn Tsusho thiết lập và vận hành. Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, nhân viên công ty, các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp.Qui định chung


Tên miền: Trang thương mại điện tử đăng tải thông tin sản phẩm được vận hành thông qua tên miền chính là www.toyotahungvuong.com.vn và tên miền phụ là www.toyotahungvuong.vn và do Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Sài Gòn Tsusho toàn quyền xử lý và sử dụng:


Định nghĩa chung:

  • - Bên bán: Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Sài Gòn Tsusho (Toyota Hùng Vương)
  • - Khách hàng: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng tải trên www.toyotahungvuong.com.vn.
  • - Thành viên: Bao gồm bên bán, khách hàng, đại lý, nhân viên và cả khách truy cập website.
HÙNG VƯƠNG
093 880 8099
Tân Tạo
090 256 1234
Báo Giá
Tư vấn xe
Dịch Vụ
Sửa chữa / bảo dưỡng